;
Is er muziek toegestaan?

Het is niet toegestaan om geluids- of muziekapparatuur te gebruiken.
Uitzondering is een stuk terrein langs de Zeisterweg (nabij toiletgebouw 3),
waar dit op de bebording is aangegeven, mits hierdoor geen overlast of hinder ontstaat voor anderen en het geluid in geen geval hoorbaar is buiten deze aangegeven zone.

Gepubliceerd op: dinsdag 19 september 2023