Ontdek de rijke geschiedenis!

Het Henschotermeer gebied heeft een rijke geschiedenis welke begint in 1895. In die tijd was het nog een grote zandverstuiving, en om te voorkomen dat er wegen en weilanden zouden verdwijnen onder het stuivende zand werden de zandverstuivingen met plaggen en hei bedekt. Tussen de plaggen werden bomen geplant waardoor de bomen steeds meer het gezicht bepaalden.

Meer informatie zwemmen & recreëren →

Meer informatie tarieven & tickets →

Check hier alvast ons terreinreglement →

       HET ONSTAAN VAN DE WATERPLAS       

 

Het Henschotermeer zelf is ontstaan in de mobilisatieperiode (rond 1939). Tijdens deze periode werden in het gebied bomen gekapt en zand gedolven. Dit zand, samen met het vrijgekomen hout, werd gebruikt voor de stellingbouw in de Grebbelinie tussen Woudenberg en Leusden. Wat overbleef was een waterplas van circa 3 hectare met een diepte van 30 cm. Behalve op één plek waar het water 80 cm diep was en nog een beetje kon worden gezwommen. In die tijd werd er door de schoolkinderen met veel plezier in de bossen gespeeld, zeker als er ergens hout werd gesnoeid was het voor hun een feest.

      Een geliefde plek    

Het Henschotermeer is sinds het begin van de vijftiger jaren een plek om ’s zomers heerlijk in de zon te vertoeven en pootje te baden, maar ook in de winter is het een prachtige plek om te schaatsen. In 1950 had het nog geen landelijke bekendheid en kwamen er niet veel bezoekers. Het was toen nog maar een relatief klein plasje, wat alleen bij de inwoners van Woudenberg, en enkele mensen uit de omgeving, bekend was.

HENSCHOTERMEER

       Hoe de plas ontstond       

Door de toenemende mobiliteit van mensen, en het feit dat daarmee ook de vrijetijdsbesteding van mensen veranderde, begon het in het begin van de zestiger jaren steeds drukker te worden. Door die toenemende drukte ontstonden er problemen, m.b.t. de hygiëne en verkeersveiligheid. Dat leidde er toe dat er, in goed overleg met de grondeigenaar, het Landgoed Den Treek-Henschoten, een plan werd ontwikkeld voor een recreatieplas met een grote opvangcapaciteit. Dit plan werd in 1972 gerealiseerd, waarbij een nabijgelegen zandafgraving aan het toen nog relatief kleine Henschotermeer werd verbonden. Hierdoor ontstond er een groot meer met in het midden een eiland dat door houten voetbruggen aan elkaar werd verbonden.

Door de aanleg van grotere parkeerplaatsen en meerdere toilet voorzieningen is de toeloop, in de loop van de jaren, vermenigvuldigd en groeide het Recreatiegebied Henschotermeer uit tot een geliefde plek met een totale oppervlakte van 70 hectare, waarvan 13 hectare zwemwater. Met zijn witte zandstranden, het kwalitatief goede zwemwater (welke regelmatig gecontroleerd word) en de vele voorzieningen zal de geschiedschrijving hier niet stoppen maar, naar wij hopen, nog vele jaren doorgaan!