;

HENSCHOTERMEER

        Aanvraag groepsboeking       

Het Henschotermeer is een dagrecreatie terrein en het is dan ook niet toegestaan om zonder ontheffing een groepsevenement of groepsactiviteit te organiseren (9.2)

Ook mogen er geen goederen, waren of diensten worden aangeboden, verkocht, uitgestald of tentoongesteld zonder een ontheffing. . Dit betekent dat u voor deze gelegenheden een ontheffing dient aan te vragen m.b.v. onderstaand formulier. Wij zullen n.a.v. deze informatie u laten weten of wij u hiervoor toestemming zullen geven en u een prijsopgaaf toesturen voor het verstrekken van de benodigde ontheffing.

Op het Henschotermeer geldt onderstaand terreinreglement, waar iedere bezoeker zich aan dient te houden.